PRIVACY VERKLARING
Joe’s spareribs kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Joe’s spareribs en omdat u deze zelf bij het invullen van een contact/bestel formulier op de website aan Joe’s spareribs verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

Joe’s spareribs kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
Uw voor- en achternaam 
Uw telefoonnummer 
Uw emailadres 
Uw IP-adres

Waarom Joe’s spareribs gegevens nodig heeft
Joe’s spareribs verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling eenmalig te verwerken en eventueel telefonisch contact met u op te kunnen nemen, of als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen.

Hoe lang Joe’s spareribs uw gegevens bewaart
Joe’s spareribs bewaart uw persoonsgegevens niet in een klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om uw bestelling en/ of de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Joe’s spareribs verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Joe’s spareribs bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen
Joe’s spareribs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Chat openen